Czy będzie obwodnica Głuchołaz?

przez JW
Odsłony: 54

W czasie sesji Rady Miejskiej radni podjęli dwie uchwały w tej sprawie. W pierwszej zwrócili się z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 budowy obwodnicy Głuchołaz w ciągu drogi krajowej nr 40, zamiast zaplanowanej przebudowy tej drogi przebiegającej przez centrum Głuchołaz. W drugiej udzielili poparcia dla działań Burmistrza w tej sprawie.