UOKiK odpowiada na zgłoszenie mieszkańców Gierałcic

Odsłony: 1897

{jcomments on}UOKiK odpowiada na zgłoszenie mieszkańców Gierałcic

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach poinformował mieszkańców Gierałcic o swym stanowisku odnośnie złożonego zawiadomienia dotyczącego podejrzenia stosowania przez „Wodociągi” w Głuchołazach praktyk ograniczających konkurencję. Polegają one na nakładaniu na osoby ubiegające o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej obowiązku poniesienia kosztów części robót niestanowiących – co do zakresu - prac związanych z budową przyłącza, w tym kosztów budowy kompletnej przydomowej pompowni.

W piśmie UOKiK czytamy: „W ramach prowadzonego postępowania podjęto analizę kwestii związanych z obowiązującymi w „Wodociągach” zasadami przyłączania przyszłych odbiorców do sieci pod kątem naruszenia zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku”.

UOKiK wyjaśnia, że postępowanie w zakresie objętym zawiadomieniem zostało już wszczęte wcześniej. Chodzi tu o zgłoszenia dokonane drogą elektroniczną, a także listownie przez inne osoby, które miały zastrzeżenia co do działalności spółki. Dokumenty dostarczone przez mieszkańców Gierałcic zostaną wykorzystane w toku prowadzonego postępowania, a o jego wynikach składający zawiadomienia zostaną poinformowani. Jeśli wynik postępowania pokaże, że spółka  naruszała przepisy ustawy i działała na niekorzyść przyszłych odbiorców usług, UOKiK zastosuje wobec niej środki władcze, przede wszystkim nakaz zaniechania określonych zachowań. Oznacza to na przykład, że „Wodociągi” nie będą mogły więcej zawierać umów, w których zawyżają koszty wykonania przyłączy poprzez włączenie w ich koszt opłat za odcinki urządzeń kanalizacyjnych do granicy posesji. Nic zatem dziwnego, że spółce tak zależy, by wszyscy podpisali aneksy, nim ukaże się wynik postępowania UOKiK.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0

Komentarze

  • Brak komentarzy