Nieudolność, niewiedza czy premedytacja?

Odsłony: 9523

{jcomments on}Nieudolność, niewiedza czy premedytacja?

Kolejny absurd, który znalazł się w odpowiedzi Rady Nadzorczej „Wodociągów” na skargę mieszkańców Gierałcic dotyczy wieloletniego planu rozwoju gminy.


Według Rady Nadzorczej „Wodociągów” realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnej na wsiach odbywa się „zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Głuchołazy zatwierdzonym przez Radę Miejską w Głuchołazach, na finansowych zasadach tam określonych”, ale roszczenie „dotyczące finansowania części odcinków przyłączy kanalizacyjnych nie jest ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”. Oto przykład stwierdzeń, które swoją zawiłością i nielogicznością  wskazują na zupełne ignorowanie adresata, a także na nieznajomość problemu, który poruszono w piśmie do Rady Nadzorczej.

 Po pierwsze: Jakie roszczenie „dotyczące finansowania części odcinków przyłączy kanalizacyjnych”? Przecież nikt nie chce, by „Wodociągi” finansowały mieszkańcom wsi przyłącza. Za przyłącza każdy właściciel nieruchomości zapłaci sobie sam i nikt tego nie kwestionuje. Idąc tym tokiem myślenia, za urządzenia kanalizacyjne też „Wodociągi’ powinny zapłacić sobie same, a nie obciążać kosztami mieszkańców wsi.

Po drugie: W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Głuchołazy zatwierdzonym przez Radę Miejską w Głuchołazach 28 listopada 2012 zostały ujęte podłączenia budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej we wsiach gminy Głuchołazy, a w związku z tym „Wodociągi” nie powinny twierdzić, że tak nie jest.

Po trzecie: Co miał autor pisma na myśli, używając określenia ” części odcinków przyłączy”? Czyżby chodziło o stworzenie nowego pojęcia służącego większemu zawikłaniu sprawy? Do tej pory  „Wodociągi” miały już problem z rozumieniem pojęcia przyłącza, podłączenia, wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, a teraz tworzą nową słowną hybrydę, ale nadal niczego  nie wyjaśniają mieszkańcom Gierałcic.

Konkluzja jest następująca: Definicja przyłącza zawarta w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę może nie została sformułowana jasno i dlatego budzi wiele wątpliwości, ale gdyby autorem tej definicji były głuchołaskie „Wodociągi” w ogóle nie dałoby się jej zrozumieć.