O służebności przesyłowej

Odsłony: 1279

{jcomments on}O służebności przesyłowej

Właściciele posesji, przez które biegnie sieć kanalizacyjna i wodociągowa, mają prawo do rekompensaty za zmniejszenie jej wartości i użyteczności. Jedną z możliwości załatwienia tej sprawy jest ustanowienie służebności. W tym celu należy porozumieć się z firmą budującą sieć i podjąć negocjacje dotyczące wysokości wynagrodzenia, jakie mielibyśmy otrzymywać za ustanowienie służebności. Aby cena była rozsądna, dobrze zasięgnąć rady rzeczoznawcy. Trzeba pamiętać, że możemy żądać wynagrodzenia płaconego jednorazowo lub okresowo. Jeśli dojdziemy do porozumienia z przedsiębiorcą, powinniśmy zawrzeć z nim u notariusza umowę o ustanowieniu służebności przesyłowej.

W dokumencie tym znajdzie się wysokość wynagrodzenia oraz zakres korzystania z naszej posesji przez firmę, która dokonywać będzie w przyszłości konserwacji czy usuwać awarie. Jeśli jednak nie uda nam się doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy, gdyż np. przedsiębiorca nie godzi się na wysokość żądanego wynagrodzenia, należy skierować sprawę do sądu, by on ustanowił służebność przesyłu i określił jej zakres oraz wynagrodzenie dla właściciela nieruchomości.