Zmiana w gminnym programie profilaktycznym

Odsłony: 1272

{jcomments on}Zmiana w gminnym programie profilaktycznym

Podczas majowej sesji w Głuchołazach głosowana była uchwała dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Konkretnie wprowadzono zmiany do rozdziału V, tj. preliminarza kosztów realizacji programu. Jak wynika z dokonanych zmian, nieznacznie zwiększono kwotę wydatków na realizację programu, z 379 tys. zł na 383 tys. zł. 4 tys. zł różnicy to kwota wzrostu wydatków na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. Obszar ten poszerzono o jedno zadanie polegające na prowadzeniu akcji letniej w mieście głównie dla dzieci pochodzących z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy, przemoc. Wprawdzie pieniędzy na ten cel nie jest dużo, ale powiększone o dobre chęci osób, które się w to zaangażują, na pewno przyniosą duże i długotrwałe korzyści. W sumie na profilaktykę uzależnień wydaje się w naszej gminie 76 700 zł, co stanowi ok. 20% wszystkich wydatków.