Ile pieniędzy daje państwo na dziecko w szkole?

Odsłony: 3175

{jcomments on}Ile pieniędzy daje państwo na dziecko w szkole?

Nie jest tak, że samorządy terytorialne mogą według własnych możliwości i chęci finansować oświatę. Obowiązuje je prawo, konkretnie ustawa o systemie oświaty, która wskazuje, jakiej wysokości dotację powinna otrzymywać szkoła. Na dotację tę najczęściej składają się dwie kwoty: subwencja przekazywana przez ministerstwo oraz środki gminne, pochodzące np. z podatków. Przyjrzyjmy się kwotom przekazywanym gminie przez państwo.

W części subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2013 na jednego ucznia przypada kwota obliczona według algorytmu:

1 uczeń x [1 + 0,38 (waga P1), jeżeli szkoła jest zlokalizowana na wsi lub w mieście poniżej 5 tys. mieszkańców + waga niepełnosprawności, jeżeli uczeń taką posiada] x wskaźnik korygujący Di ( dla naszej gminy 1,0466038704) x 5163,0850 zł.

Dla przykładu:

Uczeń w szkole podstawowej wiejskiej: (1 + 0,38) x 1,0466038704 x 5163,0850 zł = 7457,1125470018

Uczeń w szkole podstawowej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców: 1,0466038704 x 5163,0850 zł = 5403,7047442042 zł

Uczeń w szkole podstawowej wiejskiej z niepełnosprawnością P5: (1 + 0,38 + 9,5) x 1,0466038704 x 5163,0850 zł = 58792,3076169415 zł

W ten sposób obliczymy jeszcze inne kwoty subwencji:

Uczeń w szkole podstawowej miejskiej z niepełnosprawnością P5: 51335,1950699397 zł

Uczeń w szkole podstawowej miejskiej z niepełnosprawnością P2: 7565,1866418859 zł

Uczeń w szkole podstawowej wiejskiej z niepełnosprawnością P2: 15022,2991888876 zł

Uczeń w szkole podstawowej miejskiej z niepełnosprawnością P3: 15670,7437581921 zł

Uczeń w szkole podstawowej wiejskiej z niepełnosprawnością P3:  23127,8563051939 zł

Uczeń w szkole podstawowej wiejskiej z niepełnosprawnością P4: 26910,4496261368 zł  

Uczeń w szkole podstawowej miejskiej z niepełnosprawnością P4:  19453,3370791351 zł

Kwoty należy oczywiście zaokrąglić.

Wyliczenia te zostały wykonane na podstawie algorytmu, który z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał mieszkaniec naszej gminy. Wynika z nich chociażby to, że jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne, nie powinno być problemu z finansowaniem dla nich dodatkowych zajęć, bo pieniędzy na to przeznaczonych otrzymuje gmina naprawdę sporo. Wystarczy tylko, by przekazywała je szkołom, w których uczą się takie dzieci.