Projekt zmian w uchwale śmieciowej

Odsłony: 1463

{jcomments on}Projekt zmian w uchwale śmieciowej

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach przygotowany został projekt zmian uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuchołazy. Jego autorzy chcą zaproponować radnym zmiany w trzech paragrafach:

w § 7.: dopuszczenie do użytku worków o pojemności 30 l,

w § 8.: obniżenie średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w nieruchomościach niezamieszkałych w ciągu 2 tygodni,

w § 17.: zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów w budynkach wielorodzinnych.

Najwięcej zmian dotyczy § 8. Planowane jest zmniejszenie średniej ilości wytwarzanych odpadów przez następujące źródła:

  • Lokale handlowe – obniżka o 1 litr na 1 m2 powierzchni.
  • Lokale gastronomiczne – obniżka o 5 lub 19 l na jedno miejsce konsumpcyjne, w zależności od tego, czy przygotowuje się w lokalu posiłki, czy też nie.
  • Targowiska – obniżka o 30 l na punkt handlowy.
  • Instytucje kulturalne – obniżka o 2 l na miejsce na widowni.
  • Domki letniskowe – obniżka 0 7 l na obiekt.
  • Rozpoczęte budowy – obniżka o 55 l na budowę.

Wszystkie zmiany są na pewno korzystne, gdyż przewidują mniejszą ilość wytwarzanych śmieci, co oczywiście przełoży się na opłaty za ich wywóz. Najważniejszą sprawą jest jednak sprawa przetargu, który najprawdopodobniej będzie rozstrzygnięty w najbliższych dniach. To on zdecyduje przecież, jak wysokie będą stawki za wywóz śmieci.

Miejmy nadzieję, że po pierwsze już wkrótce okaże się, że zadeklarowaliśmy za wysokie kwoty i uczciwie zostaną one obniżone, a po drugie radni postanowią coś na temat okresu przejściowego, który może się wydłużyć, a przypomnijmy jest niekorzystny dla mieszkańców gminy. Nie może być tak, że płacimy  po nowemu, a śmieci są wywożone na starych zasadach. Równie dobrze moglibyśmy zapłacić za nowy samochód, a otrzymać stary, a tego się przecież nie praktykuje i nikt na taką transakcję by się nie zgodził.