Dobry projekt

Odsłony: 1379

{jcomments on}Dobry projekt

W Powiatowym Urzędzie Pracy zostanie zorganizowane spotkanie, mające na celu aktywizację osób bezrobotnych, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Tym razem chodzi o osoby niepełnosprawne. Spotkanie ma na celu poinformowanie pracodawców o trudnościach, jakie dotyczą osób niepełnosprawnych, chcących podjąć pracę.
Firma CTC Polska sp. z o.o. wspólnie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza pracodawców na spotkanie, podczas którego zostanie poruszony problem osób niepełnosprawnych. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Pełnosprawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”.
12 lipca godzina 10.00 W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NYSIE (KLUB PRACY).


Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące:

  • uwrażliwienia Pracodawców na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością,

  • wskazania korzyści płynących z zatrudniania osób z niepełnosprawnością,

  • podpowiedzi, jak stworzyć „przyjazną atmosferę pracy”,

  • omówienia procesu integracji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy,

  • omówienia procesu adaptacji osób z niepełnosprawnością w nowym środowisku pracy.

Urząd pracy chce zaproponować pracodawcom wsparcie finansowe przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wsparcie to jest realizowane na zasadzie ofert subsydiowanych.
Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z następujących przywilejów:

  • mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,

  • ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne,

  • ulg we wpłatach obowiązkowych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo mogą uzyskać zwrot kosztów poniesionych na szkolenie niepełnosprawnych pracowników, zwrot kosztów na przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów zatrudnienia asystenta niepełnosprawnego pracownika.

W ramach realizowanego projektu pracodawca ma zapewnione wsparcie również ze strony trenera pracy, który wprowadza swoich podopiecznych na rynek pracy.
Ww. projekt to korzyści zarówno dla osób bezrobotnych, mogących podjąć zatrudnienie jak i dla pracodawców, którzy mają możliwość zyskać wartościowych pracowników.