Bilans dokonań straży miejskiej

Odsłony: 1393

{jcomments on}Bilans dokonań straży miejskiej

Często dyskutuje się ostatnio o tym, czy straż miejska jest w ogóle potrzebna. Nieliczne miasta rezygnują z utrzymywania tego typu służb, gdyż uważają, że za zaoszczędzone pieniądze lepiej jest wzmocnić działalność policji, która posiada większe kompetencje i skuteczniej przeciwdziała wykroczeniom i przestępstwom. U nas na takie zmiany się nie zanosi, a liczebność funkcjonującej od 11 lat głuchołaskiej straży  być może będzie zwiększona, gdyż jak mówi radny R. Żurakowski „Na chwilę obecną jest zapotrzebowanie jeszcze na dodatkowe osoby, bo i ze śmieciami i innymi sprawami dużo tematów doszło”.

Głuchołaska straż miejska to 8 osób: komendant, pięciu inspektorów i dwóch starszych strażników. Ich wyposażenie stanowią: 8 sztuk kajdanek, tyle samo ręcznych miotaczy gazu, 14 kompletów urządzeń do rejestrowania i obserwowania obrazu, 2 samochody i 3 rowery.

A oto lista działań straży w 2012 roku wykazana w „ewidencji wyników i działań straży” przez jej komendanta:

 • Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi społecznemu: 75 interwencji, 3 mandaty;
 • Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym: 24 interwencje, 3 mandaty;
 • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób: 65 interwencji, 9 mandatów;
 • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi, w tym komunikacji miejskiej: 41 interwencji, 19 mandatów;
 • Obsługa radarów: 59 „akcji”, 782 mandaty na łączną kwotę 96500 zł;
 • Pozostałe naruszenia porządku: 47 działań, 46 mandatów na łączną kwotę15750 zł;
 • Wykroczenia przeciwko osobie: 6 interwencji;
 • Wykroczenia przeciwko zdrowiu: 14 interwencji;
 • Wykroczenia przeciwko mieniu: 29 interwencji;
 • Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów: 4 interwencje;
 • Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 19 interwencji;
 • Uszkodzenia urządzeń użytku publicznego: 23 interwencje;
 •  Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 79 interwencji, 9 mandatów na łączną kwotę 900 zł;
 • Złamanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: 38 interwencji, 10 mandatów na łączną kwotę 750 zł;
 • Ochrona zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych: 1 mandat;
 • Unieruchomienie pojazdów przez blokadę kół: 9 interwencji;
 • Ilość odnalezionych pojazdów: 1;
 • Doprowadzenie osób do izby wytrzeźwień: 49 interwencji;
 • Liczba ujawnionych przestępstw: 5;
 • Zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof i innych zdarzeń: 18 działań;
 • Konwojowanie dokumentów, rzeczy, pieniędzy: 317 działań;
 • Wspólne patrole z policją: 127 akcji;
 • Ilość odprowadzonych psów do schroniska: 40.

Oprócz wymienionych działań straż miejska prowadziła także akcje prewencyjne: pomoc w pracach w związku z powodzią, odśnieżanie, 12 spotkań z dziećmi i młodzieżą, działalność profilaktyczna antyuzależnieniowa. Do jej obowiązków należało także zabezpieczanie wszystkich głuchołaskich uroczystości.