Prawda o powiecie nyskim

Odsłony: 1407

{jcomments on}Prawda o powiecie nyskim

29 sierpnia 2013 roku w Warszawie odbyło się spotkanie z ekspertami, którzy współpracują ze Starostą Nyskim w ramach realizacji projektu. "Innowacyjna Nysa". Przedstawicielami naszego powiatu byli: starosta nyski, dyrektor i zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, a także kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nysie.

Celem spotkania było wypracowanie sposobów wsparcia dla powiatu nyskiego, które przyczynią się do poprawy jego sytuacji gospodarczej i społecznej.

Starosta Adam Fujarczuk przedstawił szczegółową analizę powiatu nyskiego, którą ze względu na interesującą treść przytaczamy za portalem www.powiat.nysa.pl:

„Powiat Nyski to ponad 11 tysięcy osób pozostających bez pracy. W ciągu pierwszego półrocza 2012 roku na terenie powiatu nyskiego zamknięto 160 firm – to jedna firma zamykana dziennie. Brak znaczących inwestycji w regionie powoduje masowe wyjazdy mieszkańców w poszukiwaniu pracy.

Statystycznie na 5 osób opuszczających województwo opolskie – 3 to mieszkańcy powiatu nyskiego.


Stopa bezrobocia w powiecie nyskim przekraczająca 24% jest najwyższa w województwie opolskim. Liczba pracujących  jest najniższa od 10 lat - od chwili upadku takich potężnych zakładów pracy jak: Nysa Motor, Zakład Urządzeń Przemysłowych  i likwidacja jednostek wojskowych.


Według danych GUS obecnie więcej jest zatrudnionych  w sferze budżetowej aniżeli w prywatnej. Nysa ulega stopniowej degeneracji gospodarczej i społecznej.  Wszystkie  dziewięć gmin powiatu zaliczanych jest do sfer ubóstwa.
Z kolei brak perspektyw i szans rozwoju zawodowego zwłaszcza dla młodych ludzi powoduje kumulowanie się procesu depopulacji co sprawia, że drastycznie maleje liczba urodzeń”.

Fatalną sytuację powiatu ma poprawić wdrożenie projektu „Innowacyjna Nysa”, w którym zawarte są m.in. takie działania:

  • Powstanie Karty Dużej Rodziny;
  • Powstanie Karty Młodego Przedsiębiorcy;
  • Promocja rozwoju  przetwórstwa rolno – spożywczego;
  • Rozwój turystyki;
  • Kontynuacja powszechnego systemu robót publicznych.