Czy PSZOK upiększy osiedle?

Odsłony: 1637

{jcomments on}Czy PSZOK upiększy osiedle?

Mieszkańcy ul. Matejki w Głuchołazach mają poważne wątpliwości co do tego, czy władze miasta dobrze przemyślały decyzję o lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jak się okazuje, ma on stanąć nieopodal ich domów jednorodzinnych, choć zupełnie nie wiadomo, jakie argumenty przemawiają za tym, by właśnie tam budować ten obiekt.

Wydawałoby się, że podobne punkty powinny powstawać z dala od zabudowy mieszkaniowej i gwarantować mieszkańcom gminy swobodny dojazd. Warunków tych najwyraźniej nie spełnia miejsce wybrane przez nasze władze. Najbliższy dom znajduje się w odległości 55 metrów, a droga, jak to bywa na osiedlach, nie była budowana z myślą o samochodach ciężarowych, które odtąd miałyby po niej jeździć.

Nic też dziwnego, że mieszkańcy ulicy Matejki w ramach protestu wystosowali do zarządu „Komunalnika” pismo, w którym domagają się wyznaczenia pod budowę PSZOK-u innej i bezpieczniejszej lokalizacji.

Publikujemy treść listu.

 

W związku z planowanym utworzeniem  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Matejki na terenie tartaku, jako mieszkańcy pragniemy wyrazić nasz sprzeciw i niezadowolenie dla zlokalizowania tej inwestycji pod wyżej wymienionym adresem.

Mamy podstawy twierdzić, że Zakład Usługowo-Produkcyjny "Komunalnik" sp. z o.o. w Głuchołazach, wskazując powyższą lokalizację nie wziął pod uwagę bliskiego sąsiedztwa zabudowy mieszkalnej, a także ogródków działkowych. PSZOK powinien zachować bezpieczną odległość od zabudowy mieszkaniowej i posiadać odpowiednią infrastrukturę. Najbliższe zabudowanie znajduje się 55 metrów od planowanej inwestycji, a kolejne usytuowane są w odległości od 80 m do 150 m. Wobec tego skala oddziaływania na miejsce zamieszkania będzie duża.

Ze względu na ryzyko składowania m.in. urządzeń zawierających freon, chemikaliów takich jak rozpuszczalniki, kwasy, oraz zużyte akumulatory, baterie, lekarstwa mamy obawy dotyczące możliwości przedostania się niepożądanych substancji do gleby. Jak powszechnie wiadomo w sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdowały się stawy (co może świadczyć o złożonych warunkach gruntowych). Zatem zlokalizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym miejscu kłóci się z art. 122 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który zakazuje składowania odpadów w śródlądowych wodach powierzchniowych i podziemnych?

Nasze obawy dotyczą również bliskości składowania odpadów organicznych (skoszone trawy), co stworzy możliwości rozprzestrzeniania się szkodników, m.in. gryzoni, insektów. Dużą uciążliwością stanie się hałas spowodowany  zwiększeniem ruchu samochodów osobowych i ciężarowych w tej okolicy. Chcemy przypomnieć, że na drodze dojazdowej do tartaku od ul. Matejki i Kopernika postawiony jest znak drogowy ograniczający ruch, który związany jest z niedostosowaniem nawierzchni drogi do ruchu większego niż obecnie istniejący.

Dodatkowo rodzi się pytanie, czy planowanie takiego punktu jest zgodne z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego? (część II, rozdział 1, § 6, pkt. 5)

W świetle powyższej argumentacji oraz mając na uwadze zdrowie i życie mieszkańców, które zostaną zagrożone bliskim sąsiedztwem ze ,,składowiskiem śmieci”, żądamy wybrania innej bezpiecznej lokalizacji, wyposażonej w odpowiednią infrastrukturę.