Małe dochody z majątku gminnego

przez es
Odsłony: 301

Tylko 2 582 768 złotych wyniosły w pierwszym półroczu dochody z majątku gminnego, choć przewidywano, że do budżetu wpłynie ok. 6,5 mln złotych.

Najwięcej pieniędzy, ok. 2,2 mln złotych, pochodzi z najmu mieszkań, lokali użytkowych, dwóch targowisk, garaży i innych obiektów stanowiących własność gminy. Słabo w ostatnich miesiącach wypadła sprzedaż mieszkań i działek. 14 mieszkań i 6 działek przyniosło niecałe 300 tys. złotych dochodu, ale z drugiej strony ich zbycie uznać należny za zyskowne, bo ograniczyło przyszłe wydatki gminy na utrzymanie ich w dobrym stanie. W sumie dochody z majątku gminy ukształtowały się nieco poniżej 40 % planowanych.