Najwięcej na wodę i ścieki

przez es
Odsłony: 248

W I półroczu 2017 roku wydatki gminy Głuchołazy w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosły 3 642 106 złotych,

ale prawie 1,5 mln złotych z tego to dopłata gminy do metra sześciennego wody oraz ścieków, zgodnie z uchwałą RM ze stycznia 2017 roku. Prawie tyle samo, bo ponad 1,4 mln złotych stanowią wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tą różnicą że pieniądze na ten cel regularnie wpływają od mieszkańców. Inne wydatki nie wymagają już tak dużych nakładów. Ponad 469 rys. złotych płaci gmina za oświetlenie ulic i ewentualną konserwację lamp, a tylko ponad 48 tys. złotych za letnie oczyszczanie dróg. Marginalne wydatki to utrzymanie szaletów miejskich i zakup wody na cele społeczne (ok. 41 tys. zł), pielęgnacja zieleni (ok. 40 tys. zł) oraz dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Konradowej (28,5 tys. zł).