Za medalem byli wszyscy

przez es
Odsłony: 591

Rzadką w naszej radzie miejskiej jednomyślność można było zaobserwować przy okazji głosowania za przyznaniem medalu zasłużonej dla gminy.

Wyróżnienie Barbary Morajko, bo o niej tu mowa, zdołało zjednoczyć obóz popierający burmistrza i opozycję. Wszyscy radni byli za, co oznacza, iż docenili ogromny wkład długoletniej mieszkanki naszego miasta w promowanie pozytywnego wizerunku gminy Głuchołazy oraz jej pracę pedagogiczną, dziennikarską i społeczną.