Z mijankami albo bez

przez es
Odsłony: 473

Ciągle jeszcze nie rozstrzygnęła się sprawa drogi gminnej Charbielin – Jarnołtówek, która, choć jeszcze nieukończona,

wydaje się wadliwa, bo odrobinę za wąska. O ewentualnych zmianach, np. mijankach dla większych samochodów, będzie się myślało, gdy opracowany zostanie projekt organizacji ruchu. Na pewno ostatecznego zakończenia inwestycji nie będzie w kwietniu, jak planowano, ale nastąpi ono później. Do kwietnia wykonane zostaną jedynie prace finansowane ze środków unijnych. Część robót leżących w gestii gminy, np. sprawa przejazdu kolejowego, odbywać się będzie w drugim kwartale 2018 roku.