Pilne - wniosek o zwołanie „sesji nadzwyczajnej”

przez AW
Odsłony: 781

Dzisiaj do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach wpłynął wniosek podpisany przez siedmiu radnych o zwołanie tak zwanej „sesji nadzwyczajnej”

w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie Uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach.
5. Rozpatrzenie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach.
6. Rozpatrzenie Uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach.
7. Rozpatrzenie Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach.
8. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.