Podwójnie zakręceni

przez es
Odsłony: 596

Można powiedzieć kolokwialnie, że podwójnie zakręceni byli nasi burmistrzowie, kiedy odpowiadali na interpelację radnego J. Wojnarowskiego

w sprawie progów zwalniających na ulicy Andersa. Wspomnianemu radnemu burmistrz Głuchołaz napisał , iż przesyła odpowiedź urzędnika pełniącego obowiązki naczelnika wydziału inwestycji, po czym załączył do listu pismo parafowane przez wiceburmistrza Głuchołaz. Nie koniec to jednak pomyłek. Wiceburmistrz Głuchołaz wcale nie odpowiedział na interpelację, ale jedynie wyznaczył termin udzielenia odpowiedzi na 29 lutego 2018 roku. Najwyraźniej zapomniał, że luty ma w tym roku tylko 28 dni. Dodatkowo R. Sambor wytłumaczył zwłokę dużą ilością spraw do załatwienia, stopniem skomplikowania poruszanego problemu i zmianą na stanowisku naczelnika wydziału inwestycji. Szkoda, że nie wspomniał o totalnym zakręceniu, które, jak widać, urzędnikom też nie jest obce.