Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie T. Hankusa

przez es
Odsłony: 907

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

w sprawie T. Hankusa, któremu gmina Głuchołazy naliczyła wysoką opłatę za udzielenie informacji publicznej. Przypomnijmy, że bojownik o przestrzeganie prawa na płatnych strefach parkowania, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na wysokie opłaty, ok. 3 tys. złotych, za udzielenie informacji dotyczących parkingów w Głuchołazach. Zdaniem skarżącego nastąpiło nieprawidłowe nałożenie opłaty za dostęp do informacji publicznej, ale sąd w Opolu nie uwzględnił tej racji i nakazał T. Hankusowi zapłacenie wspomnianej kwoty. Teraz za nysianinem ujął się Rzecznik Praw Obywatelskich, który wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o kasację wyroku.