Jedni odchodzą, drudzy przychodzą

Odsłony: 1395

{jcomments on}Jedni odchodzą, drudzy przychodzą

Już od pewnego czasu zanosiło się na zmiany w Radzie Powiatu i pomału się one dokonywały. Najpierw odwołano radnego Artura Rolkę, potem odszedł radny Daniel Palimąka, a teraz zrezygnował radny Mirosław Aranowicz.

Decyzja tego ostatniego wynika z faktu, że klub radnych Platformy Obywatelskiej zrezygnował z udziału w koalicji rządzącej i przeszedł do opozycji.

27 września 2013 roku odbyło się głosowanie za przyjęciem rezygnacji Mirosława Aranowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Nysie.

17 osób było za, a 10 wstrzymało się. Radni przyjęli także rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie Pawła Szymkowicza, również z PO.

Na miejsce M. Aranowicza zgłoszono kandydaturę Janusza Sanockiego (Liga Nyska) i Piotra Woźniaka (SLD). Ostatecznie zwyciężył 18 głosami za, na 27 głosujących, Piotr Woźniak. Janusz Sanocki otrzymał 7 głosów, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Nysie został Jan Stępkowski (PiS), który nie miał kontrkandydata. Głosowało na niego 19 radnych, 3 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się.

Dotychczasowe miejsce Piotra Woźniaka, zajął Włodzimierz Figiel z SLD.

Przewodniczącym Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych został Zbigniew Augustyn z PiS-u, a przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Nysie - Kazimierz Rozumek, także z PiS-u.