Stowarzyszenia razem

Odsłony: 1351

{jcomments on}Stowarzyszenia razem

Dzisiaj odbyło się spotkanie zarządów ośmiu stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie naszej gminy oraz dyrektorów tych placówek. Zebranie zorganizowało Stowarzyszenie Edukacyjne „Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach. Potrzebę takiego spotkania stowarzyszenia sygnalizowały już wcześniej i dlatego wszyscy chętnie skorzystali z zaproszenia. Gierałcicka szkoła była miejscem do wymiany doświadczeń, porozmawiania o problemach, które we wszystkich stowarzyszeniach i szkołach są podobne.

 

Likwidacja ośmiu wiejskich podstawówek i utworzenie w ich miejsce szkół stowarzyszeniowych przyczyniło się do rozluźnienia relacji miedzy poszczególnymi placówkami. W czasach, kiedy wszystkie szkoły podstawowe były prowadzone przez gminę, rolę pośrednika, łącznika pełnił wydział oświaty. Teraz zajmuje się on tylko czterema gminnymi podstawówkami, a osiem pozostałych musi radzić sobie sama. Spraw, o którym można i warto rozmawiać przy okazji takiego spotkania, jest na pewno wiele. Każde ze stowarzyszeń ma przecież swoje wypracowane metody funkcjonowania i zarządzania szkołą, ale też długą listę problemów, z którymi się boryka.

Wiele miejsca poświecono tematowi dotacji dla szkół stowarzyszeniowych, bo nie jest przecież tajemnicą, że Stowarzyszenie Edukacyjne „Przyjazna Szkoła” domaga się od władz gminy prawidłowego naliczania dotacji dla prowadzonej przez siebie szkoły i wyrównania zaległości za osiem miesięcy tego roku w wysokości 185 tys. zł. Obecni na spotkaniu zapoznali się z podstawami prawnymi, na których opiera swe stanowisko gierałcickie stowarzyszenie.

Sporo uwagi poświęcono też metryczce oświatowej, w tym wysokości przyznawanych gminie przez państwo środków na uczniów niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli zdania, że nie ma żadnego powodu, by gmina przekazywała szkołom środki bez szczegółowego wskazania, w jaki sposób kwota ta została wyliczona. Tym bardziej jeśli władze uważają, że wypłacają wszystkie należności w odpowiedniej wysokości powinny wskazać konkretnie, jakie płatności składają się na sumę przelewanych szkole pieniędzy. Kwoty te powinny być także wypłacane w równych ratach, o których mówi ustawa, tak aby można było je sensownie spożytkować.

Spotkanie w Gierałcicach było pierwszym, ale nie ostatnim tego typu. Jego uczestnicy wyrazili chęć kontynuacji zapoczątkowanego zwyczaju i zdeklarowali gotowość do wzajemnej pomocy i dzielenia się doświadczeniem.