Dwie komisje

Odsłony: 1722

{jcomments on}Dwie komisje

Już dziś wiadomo, komu zawdzięczać będziemy dyrektora głuchołaskiego LO oraz nagrodzonych przez burmistrza z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
Zostały powołane dwie komisje (jedna 25 września a druga 4 października), które podejmą decyzje w tych sprawach. Ich skład jest zbliżony, a konkretnie:

 

- komisję do spraw wyłonienia laureatów Nagrody Burmistrza Głuchołaz tworzą:

1. Pan Edward Szupryczyński - Burmistrz Głuchołaz - Przewodniczący Komisji,
2. Pani Krystyna Kubiszyn - Naczelnik Wydziału Oświaty - Członek Komisji,
3. Pani Stanisława Młyńczak - Kierownik Referatu ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo - Wychowawczych - Członek Komisji,
4. Pani Wanda Sobiborowicz - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - Członek Komisji,
5. Pan Krzysztof Kowalczyk - Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głuchołazach - Członek Komisji,
6. Pani Olga Furman - Inspektor Wydziału Oświaty - Członek Komisji.

- komisję do spraw wyboru dyrektora LO stanowią:

1. Krystyna Kubiszyn - Naczelnik Wydziału Oświaty, Przewodnicząca Komisji Konkursowej,
2. Tadeusz Wojdyła - Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głuchołazach, Członek Komisji Konkursowej,
3. Jolanta Gawlik - Radna Rady Miejskiej w Głuchołazach, Członek Komisji Konkursowej,
4. Maria Nowak - Starszy Wizytator Wydziału Kształcenia i Wychowania Kuratorium Oświaty w Opolu, Członek Komisji Konkursowej,
5. Ryszard Pawliszyn - Starszy Wizytator Wydziału Kształcenia i Wychowania Kuratorium Oświaty w Opolu, Członek Komisji Konkursowej,
6. Piotr Migus - przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Członek Komisji Konkursowej,
7. Iwona Jakóbczak - przedstawiciel Rady Rodziców, Członek Komisji Konkursowej,
8. Wanda Sobiborowicz - Prezes Oddziału ZNP, Członek Komisji Konkursowej,
9. Krzysztof Kowalczyk - przedstawiciel Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność” Oświaty i Wychowania, Członek Komisji Konkursowej.

Nie podejrzewamy, aby powołane zespoły miały pełne ręce roboty, ale swoje zadanie muszą wypełnić. Jeśli chodzi o wytypowanie nauczycieli godnych wyróżnienia przez naszego włodarza, nie powinno z tym być większego kłopotu. Szkół gminnych jest przecież dużo mniej niż kilka lat temu, a zatem przedstawiciele ze wszystkich mogą zostać nagrodzeni.

Wybór dyrektora liceum też nie powinien nastręczać trudności. Nie podejrzewamy, żeby chętni na to stanowisko, mówiąc potocznie, walili drzwiami i oknami, tym bardziej, że na poprzednich konkursach przy okazji wyłaniania dyrektorów podstawówek tłumu nie było. W ogóle trzeba stwierdzić, że staranie się o stołek kierownika głuchołaskiego LO ma swoje dobre strony. Bez względu na to, czy się dokona czegoś po objęciu tego stanowiska, czy nie, jest się krytym. W razie porażki można powiedzieć, że objęło się placówkę o bardzo złej kondycji, a jeśli przydarzy sukces – satysfakcja z tego będzie podwójna, właśnie przez tę nadwyrężoną kondycję.

Oczywiście życzymy obu komisjom owocnych obrad. Spodziewamy się, że podejmą właściwe decyzje i wybiorą, jeśli nie najodpowiedniejszych kandydatów do wspomnianych zaszczytów, to przynajmniej najlepszych z tych, którzy zostali zgłoszeni.