Nie wszyscy chcą pracować

Odsłony: 1187

{jcomments on}Nie wszyscy chcą pracować

16 października 2013 podczas spotkania Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Staroście Nyskim omówiony został program powszechnych robót publicznych realizowany w naszym powiecie. Jego priorytetem było przywrócenie statusu zatrudnionych osobom przez dłuższy okres pozostającym bez pracy. Jak się jednak okazało, nie wszyscy bezrobotni wyrażali chęć podjęcia zatrudnienia. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie programem objęto 1330 osób, ale tylko 595 bezrobotnych przyjęło propozycję zatrudnienia w robotach publicznych. 582 osoby albo odmówiły podjęcia pracy, albo w ogóle nie zgłosiły się  w urzędzie.

Postawa bezrobotnych często kończyła się wykreśleniem z listy. Wyjątek stanowiły tu przypadki uzasadnionego odmówienia pracy, np. z powodu choroby czy niedostosowania zatrudnienia do posiadanych kwalifikacji.

Kolejnym krokiem mającym pomóc bezrobotnym ma być program skierowany do młodych ludzi, których w nyskim urzędzie zarejestrowało się ok. 3 tys. Nie wszyscy oni jednak znajdą pracę. Jeśli program ruszy w przyszłym roku, zatrudnienie zyska tylko co dziesiąta osoba. Pozostali będą musieli zadowolić się szkoleniami i doradztwem w zakresie samodzielnego poszukiwania wolnych etatów.