Bezrobocie w powiecie

Odsłony: 1385

{jcomments on}Bezrobocie w powiecie

Dane statystyczne nie są dla nas korzystne:

  1. Stopa bezrobocia wynosi 19,0 % (stan na wrzesień).
  2. Wojewódzka stopa bezrobocia jest niższa o 5,4 %.
  3. W gminach: Głuchołazy, Kamiennik, Otmuchów odnotowano wzrost liczby bezrobotnych.
  4. Co czwarty bezrobotny jest w wieku 25-34 lat.
  5. Co dziewiąta osoba bez pracy ma wyższe wykształcenie.

Według Głównego Urzędu Statystycznego od czerwca 2012 roku do czerwca 2013 roku, w powiecie nyskim zanotowano spadek o 1300 osób zatrudnionych. Jest to dość znaczna ilość, bo w całej Polsce doliczono się 28 tys. takich osób. 

W skali powiatu zatrudnienie zmniejszyło się  zatem o 3%. Gdyby przeliczyć to na poszczególne dni w ciągu roku, dochodzimy do wniosku, że każdego dnia cztery osoby w naszym powiecie traciły pracę lub opuszczały powiat.

Zła sytuacja na rynku pracy zmusza PUP w Nysie do podjęcia działań zapobiegających wzrostowi stopy bezrobocia. Jednym z nich mógłby być program  „Aktywizacja i Integracja” adresowany do bezrobotnych oddalonych od rynku pracy.

Pojawiła się także propozycja zmiany,  w  ramach Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która polegać będzie na skróceniu czasu  propozycji pracy czy też propozycji  formy aktywizacji z 6 na 4 miesiące dla ludzi do 30 roku życia. 

Najlepszym rozwiązaniem jest jednak pozyskiwanie przez tereny o dużym bezrobociu inwestorów, którzy otworzą w ramach swojej działalności nowe miejsca pracy. Dla przykładu centrum handlowe Vendo Park zatrudniło 150 osób.