Wieczyste staje się własnością

przez es
Odsłony: 310

Na mocy nowej ustawy od 1 stycznia 2019 roku nieruchomości użytkowane do tej pory jako

wieczyste zostaną przekształcone w nieruchomości własnościowe. Zmiana obejmie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, a wiec budynki jednorodzinne i wielorodzinne, również z zabudowaniami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami. Przekształcenie nie powinno być dla właścicieli uciążliwe, gdyż jak poinformował starosta nyski, „zaświadczenia wydawane będą z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.”. Nie jest zatem konieczne składanie specjalnego wniosku o wydanie zaświadczenia.