Czy Głuchołazy będą większe?

przez es
Odsłony: 244

Radna K. Pach-Gomulnicka złożyła interpelację dotyczącą przyłączenia jednego z osiedli Bodzanowa do Głuchołaz.

Chodzi o nieruchomości położone na obrzeżu miasta przy głównej drodze do Gierałcic. Ta część Bodzanowa leży w dość dużej odległości od wsi o tej nazwie, w dodatku po przeciwnej stronie miasta, i odszukanie jej stanowi dla niezorientowanych w sytuacji niemały kłopot. Głuchołaska radna zaproponowała, by w wyznaczonym terminie złożyć stosowny wniosek do wojewody i ubiegać się o przyłączenie wspomnianego osiedla do Głuchołaz. Takie rozwiązanie na pewno ułatwiłoby wielu osobom szybkie odnalezienie w razie potrzeby konkretnych domostw położonych w tej mało znanej części Bodzanowa.