Segregowanie obowiązkowe

przez es
Odsłony: 151

Koniec z niesegregowaniem śmieci - nowa ustawa nie dopuszcza takiej możliwości. Wszystkie odpady muszą być posortowane,

bo inaczej czekają nas kary administracyjne. W najgorszej sytuacji są ci, którzy korzystają ze zbiorczych boksów. Jeżeli okaże się, że któryś z mieszkańców oddaje śmieci nieposegregowane, istnieje tzw. odpowiedzialność zbiorowa i kara może być nałożona na wszystkich użytkowników pojemnika. Być może takie zaostrzenie przepisów zmobilizuje wszystkich do działań proekologicznych.