Co się dzieje w Nowym Świętowie?

{jcomments on}Co się dzieje w Nowym Świętowie?

Podczas październikowej sesji radny K. Bortniczuk zapytał o sytuację w PSP w Nowym Świętowie. Placówka ta stała się znana dzięki artykułom na portalach internetowych, a może bardziej komentarzom czytelników, którzy niezbyt wyszukanymi słowami opisywali zdarzenia, do których miało dojść w szkole. Następstwem  nasilającego się konfliktu miało być spotkanie burmistrza z radą pedagogiczną i o owoce tej właśnie narady zapytał K. Bortniczuk. Edward Szupryczyński przedstawił swoje zdanie w tej sprawie:

„Odbyło się spotkanie, jest postępowanie wyjaśniające, stosunkowo utrudnione, ponieważ pani dyrektor jest na chorobowym. Ponieważ jest na zwolnieniu lekarskim, trudno żeby prowadzić bezpośrednią rozmowę z panią dyrektor.

Odsłony: 1501
0

Pamiętamy

{jcomments on}Pamiętamy

W cotygodniowej rozmowie w Radiu Opole nasi okoliczni włodarze wspominali tych, którzy już odeszli, ale szczególnie zapisali się w naszej pamięci. Jak powiedziała prowadząca audycję, nie należeli oni do krzykaczy, o których przeczytać można w codziennej prasie. Żyli cicho i tak samo odeszli, ale ci, którzy się z nimi zetknęli, na długo zachowują ich w pamięci. Burmistrz Głuchołaz poświęcił swą wypowiedź śp. Radosławowi Szczeblowskiemu:

„W Głuchołazach była taka ciekawa postać, niestety osoba ta zmarła w wieku trzydziestu lat. Była naczelnikiem wydziału promocji, turystyki.

Odsłony: 1443
0

Kawalerom Orderu Uśmiechu

{jcomments on}Kawalerom Orderu Uśmiechu

20 listopada, w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, w Głuchołazach zostaną odsłonięte dwie pamiątkowe tablice. Upamiętniają one naszych lokalnych właścicieli Orderu Uśmiechu. Chodzi tu oczywiście o p. Ewa Chrobak i ks. Stanisława Chryca. Tablice będą odlane z brązu i umieszczone w chodniku znajdującym się na skwerze Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach. Dla bezpieczeństwa wmurowane płyty zostaną wyposażone w system alarmowy. Uroczystość odsłonięcia tablic najprawdopodobniej poprzedzi gala w domu kultury, skąd obecni goście udadzą się na skwer przy liceum.

Odsłony: 2066
0

Każdy ma jakiś talent

{jcomments on}Każdy ma jakiś talent

Wszyscy, którzy lubią zrobić coś sami, coś stworzyć, mogą uczestniczyć w Warsztatach Rękodzieła artystycznego dla dorosłych w dniu 7 listopada (czwartek) o godzinie 17:00 – w sali UTW (wejście od podwórka CK). Organizatorzy – CK Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach proszą o zapisy pod

Odsłony: 1208
0

Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim


{jcomments on}Ks. Adam Boniecki w Głuchołazach

Ks. Adam Boniecki jest osobą pokroju księdza Józefa Tischnera, zresztą przez długie lata byli przyjaciółmi. Mówiąc współczesnym językiem, obaj obdarzeni zostali charyzmą i to nawet w pierwotnym znaczeniu tego słowa. Zyskali duży autorytet, zajmowali się literaturą i filozofią , ale bywało, że ich poglądy budziły różne reakcje. Tak było niedawno z ks. Bonieckim, który dostał od swoich zwierzchników nakaz ograniczenia publicznych wystąpień.

Odsłony: 1591
0

Jeszcze o nim usłyszymy

{jcomments on}Jeszcze o nim usłyszymy

Bartek Broniewski co prawda odpadł w „nokaucie”, ale przegrał z naprawdę dobrymi „zawodniczkami”. Cieszymy się, że zaszedł tak daleko, wierzymy, że udział w programie zmobilizuje go do tego, aby się ciągle uczyć, próbować i śpiewać, śpiewać, śpiewać….

Odsłony: 1285
0

Życie jak znicz

{jcomments on}Życie jak znicz

Co roku liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwie o godzinie 19:00 na cmentarzu, przy krzyżu się zwiększa. Być może to atmosfera tego miejsca o zmierzchu, kiedy palące się znicze i cisza skłaniają wszystkich do refleksji i wspomnień. Wielu przyciągnął również koncert zespołu Paruzja, który stworzył

Odsłony: 1245
0

Obrazy z kapliczek trafią do muzeum

{jcomments on}Obrazy z kapliczek trafią do muzeum

Władze Głuchołaz zatroszczyły się o los zniszczonych kapliczek drogi krzyżowej znajdujących się na Górze Chrobrego. O tej dobrej nowinie poinformował zastępca burmistrza:

„Podjęliśmy decyzję, jak rozwiążemy problem z kapliczkami z drogą krzyżową.(...) Na Górze Chrobrego pięć kapliczek jest własnością gminy, jedenaście chyba własnością nadleśnictwa. Pierwsze pięć jest gminne, później jest teren nadleśnictwa. Kapliczki zostały swego czasu, parę lat temu, przez konserwatora zabytków uznane za zabytek. Z tego tytułu, z ustawy o ochronie zabytków, odpowiedzialność na właścicielach za ich stan. W najgorszym stanie tam są obrazy. Czy one mają wartość – nie mnie oceniać, nie jestem fachowcem.

Odsłony: 1502
0

Straż Miejska Głuchołazy... pomaga, przypomina, ostrzega...

{jcomments on}Straż Miejska Głuchołazy... pomaga, przypomina, ostrzega...

Informacja


W związku z czasową zmianą organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ulicy Wyszyńskiego w Głuchołazach, związaną z Dniem Wszystkich Świętych, proszę kierowców o nie parkowanie pojazdów po obydwu stronach ulicy Wyszyńskiego /rejon cmentarza, droga krajowa nr 40/ w dniach od 30.10 do 03.11.2013 roku. Ponadto znajdujące się tam oznakowanie poziome - linia krawędziowa ciągła /wyznaczająca krawędź jezdni, oznacza zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym/ a to wiąże się z sankcjami karnymi w postaci utraty 100 złotych i 1 punktu karnego. W dniach 30.10 do 03.11.2013 roku w rejonie cmentarza będzie funkcjonował dodatkowy parking dla pojazdów z oznaczonym kierunkiem jazdy oraz osobami kierującymi ruchem.

Odsłony: 1496
0

Las Vegas

{jcomments on}Las Vegas

Miasto grzechu… Las Vegas to obraz Ameryki mojego dzieciństwa. Właśnie tak wyobrażałam sobie Stany: wielkie, głośne i kolorowe! Przypuszczam, że w stosunku do Las Vegas nie można pozostać „letnim”. Tym miastem można się albo zachwycić, albo je znienawidzić. Zdecydowanie należę do pierwszej grupy. Owszem,

Odsłony: 1633
0

Jak zapełnić kartkę papieru?

{jcomments on}Jak zapełnić kartkę papieru?

To pewnie najważniejsze pytanie, które nurtuje pracowników spółki „Wodociągi” od momentu, gdy zobaczą na swym biurku urzędowe pismo, aż do chwili udzielenia na nie odpowiedzi. Nic też dziwnego, że desperacja urzędników zwiększa się, kiedy nieodwołalnie zbliża się termin zredagowania owego listu. Najprawdopodobniej właśnie wtedy powstaje pseudourzędowa twórczość zbliżona do tej, którą otrzymało pięćdziesięciu mieszkańców wsi przypominających po raz kolejny „Wodociągom”, że przy naliczaniu kosztów za kanalizację należy opierać się na ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Polecamy lekturę pisma oraz znajdujący się poniżej komentarz.

Odsłony: 1220
0

Kolejny kredyt gminy

{jcomments on}Kolejny kredyt gminy

W kasie gminnej najprawdopodobniej pustka, więc Rada Miejska podjęła dzisiaj uchwałę o zaciągnięciu nowego kredytu bankowego. Tym razem opiewa on na kwotę 1.498.696 zł. Pieniądze będą wypłacone gminie jeszcze w tym roku, a ich spłata, wraz z odsetkami, nastąpi w przyszłym roku.

Kredyt jest nieodzowny, by pozyskać fundusze z budżetu Unii Europejskiej, gdyż jak wiadomo, najpierw trzeba, przynajmniej częściowo, sfinansować planowane inwestycje, a dopiero później UE zwraca poniesione koszty.

Odsłony: 1223
0

Gimbus na sprzedaż

{jcomments on}Gimbus na sprzedaż

Tak jak informowaliśmy pod koniec września, gminny gimbus, którego nie chciał używać nowy przewoźnik gimnazjalistów, został wystawiony na sprzedaż. Wprawdzie, jak stwierdziła naczelnik wydziału oświaty, „koszt napraw tego autobusu przekraczałby jego wartość”, ale władze Głuchołaz nie zamierzają oddać go za grosze.

Dla podarowanego gminie w 2000 r. autobusu, a zatem liczącego sobie 13 lat, określono cenę wywoławczą w wysokości 11 600,00 zł.

Odsłony: 1455
0

Nowy radny PiS-u

{jcomments on}Nowy radny PiS-u

Niektórzy już pewno zorientowali się, że Rada Miejska w Głuchołazach zostanie zasilona przez nowego radnego. Zastąpi on P. Kędronia, który objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach. Zgodnie z procedurami osoba, która go zastąpi, jest wybierana z tej samej listy, czyli w tym wypadku z listy nr 5 Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Odsłony: 1300
0

Halloween na zamku w Mosznej

{jcomments on}Halloween na zamku w Mosznej

Kto się nie boi, powinien się wybrać do Mosznej na nocne zwiedzanie zamku z tajemniczym przewodnikiem. Ta jedyna w swoim rodzaju impreza zorganizowana jest z okazji Halloween w dniu 31 października, w godzinach: 18:00, 19:30; 20:00 i 21:30. W związku z dużym zainteresowaniem organizatorzy proszą o

Odsłony: 1793
0

Praca w firmie Polaris

{jcomments on}Praca w firmie Polaris

Powiatowy Urząd Pracy podejmuje kolejną próbę zmniejszenia bezrobocia na naszym terenie. Tym razem w dniu 30 października odbędzie się spotkanie rekrutacyjne do fabryki POLARIS, która powstaje w Opolu, Oferta dotyczy stanowisk: spawacz MAG, MIG oraz lider grupy spawalniczej.

Odsłony: 1954
0