Czy były burmistrz powinien zasiadać w Komisji Skarg Wniosków i Petycji??

przez JW
Odsłony: 1464
Głuchołazy Rada Miejska
Głuchołazy Rada Miejska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach stoi w obliczu kontrowersji związanej z jednym z jej członków. Były burmistrz Głuchołaz, który obecnie pełni funkcję radnego, został wybrany do tejże komisji. Problem polega na tym, że do komisji wpływają skargi dotyczące działań obecnego burmistrza, z których niektóre mogą dotyczyć okresu, gdy to właśnie były burmistrz pełnił tę funkcję. Sytuacja ta rodzi pytanie, czy zgodnie z zasadą "Nemo iudex in causa sua" (łac. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie), były burmistrz powinien zasiadać w tej komisji.

Dlaczego zasada "Nemo iudex in causa sua" ma znaczenie?

Zasada "Nemo iudex in causa sua" jest fundamentalną zasadą prawa, która ma na celu zapewnienie bezstronności i obiektywności w procesach decyzyjnych. Zgodnie z tą zasadą, każda osoba mająca osobisty interes w danej sprawie nie może pełnić roli sędziego w tej samej sprawie. Bezstronność jest kluczowym elementem sprawiedliwości proceduralnej, a jej brak może prowadzić do decyzji, które są stronnicze i niesprawiedliwe.

Powody, dla których były burmistrz nie powinien zasiadać w komisji:

  1. Potencjalny konflikt interesów: Były burmistrz, jako członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, mógłby mieć trudność w zachowaniu pełnej bezstronności przy rozpatrywaniu skarg dotyczących działań, które miały miejsce podczas jego kadencji. Jest możliwe, że niektóre skargi mogą dotyczyć decyzji lub działań, które sam podejmował. W takiej sytuacji, jego osobisty interes i doświadczenia mogą wpłynąć na jego obiektywność.

  2. Zachowanie zaufania publicznego: Obecność byłego burmistrza w komisji, która rozpatruje skargi na burmistrza, może podważać zaufanie publiczne do bezstronności i rzetelności procesu. Mieszkańcy Głuchołaz mogą obawiać się, że skargi będą rozpatrywane w sposób stronniczy, co z kolei może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości i braku przejrzystości w działaniach rady miejskiej.

  3. Ryzyko stronniczości: Nawet jeśli były burmistrz starałby się być obiektywny, istnieje ryzyko, że jego wcześniejsze decyzje i działania mogłyby nieświadomie wpłynąć na jego osąd. Stronniczość, nawet podświadoma, może prowadzić do niesprawiedliwych wyników i decyzji.

  4. Precedens dla przyszłych decyzji: Pozwolenie na zasiadanie w komisji osobie z potencjalnym konfliktem interesów może stworzyć niebezpieczny precedens. Inne osoby w przyszłości mogłyby powoływać się na ten przypadek, aby uzasadniać swoje miejsce w komisjach, mimo ewidentnych konfliktów interesów, co jeszcze bardziej podważałoby zasadę bezstronności.

Podsumowanie

W świetle zasady "Nemo iudex in causa sua", były burmistrz Głuchołaz nie powinien zasiadać w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. Jego obecność w tej komisji może prowadzić do konfliktu interesów, podważać zaufanie publiczne, zwiększać ryzyko stronniczości oraz stwarzać niebezpieczny precedens. Dla zachowania bezstronności i rzetelności procesu, konieczne jest, aby osoby zasiadające w komisjach tego typu były wolne od jakichkolwiek osobistych powiązań z rozpatrywanymi sprawami.

Czytaj też: Nowa Rada Miejska w Głuchołazach

Zobacz też: Czy tak powinno wyglądać głosowanie w Budżecie Obywatelskim?

Zobacz również: Nowa rada, nowe wyższe diety

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy