Kamera przy deszczochronie

Przy nowym deszczochronie stojącym na Górce Papierniczej w Głuchołazach założono na stałe kamerę, która ma monitorować obiekt. Urządzenie jest zasilane światłem słonecznym i będzie rejestrowało wszystkie zdarzenia w i wokół deszczochronu. Instalacja kamery była niezbędna, gdyż już pierwsze miesiące po zbudowaniu altanki pokazały, że nie wszyscy potrafią szanować publiczne mienie. Przy okazji montażu kamery u wejścia do deszczochronu zamontowano dodatkowe drewniane barierki.

Czytaj więcej
Kolejne wsparcie rządowe dla Głuchołaz

Poseł K. Bortniczuk poinformował na Facebooku, że gmina Głuchołazy otrzymała kolejne rządowe wsparcie. Tym razem jest to 2 mln złotych z przeznaczeniem na dostosowanie budynku po Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach na cele społeczne. Pieniędzy wystarczy na adaptację świetlicy na kuchnię, remont sali gimnastycznej, utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz zagospodarowanie przestrzeni zielonej wokół budynku.

Czytaj więcej