Znamy nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

To dla wielu z nas będzie wstrząs. Gigantyczna podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Głuchołazy. Przedstawiona przez Burmistrza radnym propozycja uchwały w tej sprawie zakłada wzrost opłat z 12 zł do 27 zł miesięcznie przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny od osoby zamieszkującej gospodarstwo. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka od osoby wzrośnie z 24 zł do 54 zł od osoby. Propozycja Burmistrza zakłada też, zniżkę w wysokości 1 zł dla osoby zamieszkującej nieruchomość, w której kompostuje się bioodpady w kompostowniku. Po przyjęciu uchwał przez Radę Miejską weszłyby one w życie 1 sierpnia.

Czytaj więcej