Co z alkoholem w miejscach publicznych?

Choć były różne pomysły dotyczące wyeliminowania alkoholu z miejsc publicznych w Głuchołazach, na razie nic nie osiągnięto. Ulica Kościuszki, Góry św. Anny czy osiedle Tysiąclecia nadal są ulubionymi punktami, w których gromadzą się miłośnicy trunków. Jak powiedział burmistrz Głuchołaz, liczba patroli policyjnych w tej okolicy jest odpowiednia do liczby kadry w naszym komisariacie, a zatem nie może być mowy o zwiększeniu wizyt mundurowych w miejscach, gdzie zwykle przesiaduje „kwiat” Głuchołaz. Wnioski i pomysły radnych są słuszne, ale, jak to zwykle bywa, brakuje narzędzi i środków, by wcielić je w życie.

Czytaj więcej
Czy Rada Miejska w Głuchołazach zapłaci koszty sądowe?

20 października 2020 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadł wyrok w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parków wiatrowych. Wspomniana uchwała pochodzi z 2011 r. i została wcześniej uznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu za nieważną. Gmina jednak odwołała się do NSA, ale tam jej skarga kasacyjna została oddalona. Ostatecznie do zapłaty pozostały koszty sądowe: 240 złotych do zapłaty przez gminę i 797 złotych do zapłaty przez Radę Miejską w Głuchołazach.

Czytaj więcej