Burmistrz przeciwko większej pomocy dla restauratorów

Mogło być całoroczne zwolnienie z opłat dla punktów sprzedaży alkoholu na miejscu, ale przeciwko niemu wystąpił burmistrz Głuchołaz. Zaapelował do radnych, by przyjąć jedynie zwolnienie z 1/3 opłaty, choć z korzystną dla przedsiębiorców poprawką do projektu uchwały w sprawie zwrotu i zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu wystąpił radny J. Wanicki.

Radny argumentował,  że wiele samorządów w ten sposób stara się pomóc restauratorom, bo oni już w zeszłym roku przez wiele miesięcy nie prowadzili działalności gospodarczej, a daninę gminie płacili. Niestety, zdanie J. Wanickiego poparł tylko radny J. Wojnarowski, a rada poprawkę odrzuciła.

Czytaj więcej
Cd. sprawy Centrum Kultury w Głuchołazach

Sprawa Centrum Kultury w Głuchołazach ciągle nie została rozstrzygnięta. Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach radni nie dokonali ostatecznej oceny działalności CK, bo do czasu posiedzenia dyrektor placówki nie odpowiedział na zarzuty pod jego adresem, które przedstawili mu członkowie związków zawodowych. Dopiero po sesji J. Ćwiek ustosunkował się do zarzutów, a prawie w tym samym czasie do burmistrza i Rady Miejskiej w Głuchołazach wpłynęło pismo grupy pracowników, którzy stanęli w obronie swojego dyrektora i nie zgadzali się z uwagami związkowców.

Teraz burmistrz, od którego zależy los dyrektora CK, ma w ręku kilka pism, a może także wyniki zleconego przez siebie audytu, i powinien podjąć jakąś decyzję. A ponieważ w sprawie pojawiają się coraz to nowe wątki, więc na pewno wkrótce do tematu powrócimy.

Czytaj więcej
Co z alkoholem w miejscach publicznych?

Choć były różne pomysły dotyczące wyeliminowania alkoholu z miejsc publicznych w Głuchołazach, na razie nic nie osiągnięto. Ulica Kościuszki, Góry św. Anny czy osiedle Tysiąclecia nadal są ulubionymi punktami, w których gromadzą się miłośnicy trunków. Jak powiedział burmistrz Głuchołaz, liczba patroli policyjnych w tej okolicy jest odpowiednia do liczby kadry w naszym komisariacie, a zatem nie może być mowy o zwiększeniu wizyt mundurowych w miejscach, gdzie zwykle przesiaduje „kwiat” Głuchołaz. Wnioski i pomysły radnych są słuszne, ale, jak to zwykle bywa, brakuje narzędzi i środków, by wcielić je w życie.

Czytaj więcej