Jak pracowali radni?

Minął rok, jak mieszkańcy wybrali nową Radę Miejską. Składa się ona z 21 radnych. Rada jest bardzo ważnym elementem władzy lokalnej. To ona decyduje, na co są wydawane gminne pieniądze. Radni mogą też zgłaszać projekty uchwał i wnosić poprawki do uchwał przygotowanych przez burmistrza, mogą je przyjąć lub odrzucić. Ważnym uprawnieniem radnego jest składanie interpelacji i zapytań. Przy ich pomocy może on interweniować na rzecz mieszkańców.

Czytaj więcej
Jak pracowali radni?

Minął rok, jak mieszkańcy wybrali nową Radę Miejską. Składa się ona z 21 radnych. Rada jest bardzo ważnym elementem władzy lokalnej. To ona decyduje, na co są wydawane gminne pieniądze.

Czytaj więcej