Wiosna i śmieci

przez artykuł nadesłany
Odsłony: 646
Z radością, po długiej zimie, powitaliśmy 1. dzień wiosny. W wielu ogródkach trwają już prace porządkowe, grabienie liści i strojenie posesji na święta. Większość mieszkańców gminy dba o estetykę wokół mieszkań i domów. Niestety są tacy, którym nie tylko nie zależy na schludnym i czystym otoczeniu własnego miejsca zamieszkania, ale wręcz dbają, by zaśmiecać przestrzeń wspólną.
Od wielu lat kampanie społeczne, lekcje w szkole, reklamy zwracają uwagę na potrzebę dbania o przyrodę, na piękno natury i odpowiednie jej traktowanie. Segregujemy śmieci, władze samorządowe stawiają specjalne pojemniki w miejscach publicznych na opakowania szklane, plastikowe, itp. Prawo reguluje porządek: artykuł 145 z "Kodeksu wykroczeń" (aktualizacja z dnia 12.02.2021 ) mówi: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, plac, ulicę, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo nagany". Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje podnieść karę z 500 zł do 5 000, nawet za wyrzucenie maseczki lub niedopałka.
Co roku wiele osób prywatnych lub szkół brało udział w akcjach "Sprzątanie Świata", podczas których zbierano ogromne ilości śmieci. Czy jednak to najmłodsi chronieni jedynie rękawiczkami powinni zbierać po chuliganach i naprawiać szkody wyrządzane przez dorosłych? Czy nie można zaangażować osób, które znane są z nadużywania napojów procentowych i najczęściej porzucają opakowania po nich? Mam nadzieję, że sołtysi wraz z władzami gminy znajdą sposób na uporządkowanie przestrzeni wspólnej, myślę, że mieszkańcy chętnie się zaangażują, jeśli będą wspierani w dbaniu o porządek.
Już od kilku lat regularnie zaśmiecany jest piękny, niegdyś zadbany, porośnięty starymi lipami i dębem czerwonym park w Burgrabicach. Spośród śmieci próbują przebić się pierwsze wiosenne kwiaty. Niedawno dzieci z klas 1-3 z pobliskiej szkoły, jak co roku, szukały w nim oznak wiosny. Przykre, co znalazły...oprócz przebiśniegów i zawilców...Czy w przyszłym roku zobaczą zmiany?
A.B.