Gminne drogi będą remontowane

przez es
Odsłony: 1510

Zostali już wyłonieni wykonawcy, którzy w najbliższym czasie zajmą się remontem gminnych dróg.

Cudów nie oczekujemy, bo zadanie oszacowano na ok. 115 tys. złotych, ale jakieś dziury uda się polepić. Część zniszczonej po zimie nawierzchni zostanie pokryta emulsją i grysami, a część zalana metodą „na gorąco”.  Na jakiś czas, drogom, które się na niego załapią, remont powinien wystarczyć.