Mniej pieniędzy na naukę języków mniejszości

przez es
Odsłony: 200

Przyjęta przez sejm poprawka do budżetu na 2022 r. zmniejszyła subwencję oświatową przewidzianą dla szkół,

które nauczają języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Oznacza to, że takie placówki otrzymają w tym roku mniej pieniędzy na realizację swoich zadań oświatowych. Sejmik Województwa Opolskiego już wystosował apel, w którym sprzeciwia się obniżeniu wspomnianej subwencji. Z zawartymi tam ideami solidaryzują się także władze gminy Głuchołazy, które rozumieją, że przyjęta poprawka do budżetu źle wpłynie na sytuację finansową wielu szkół na naszym terenie.