Jak pracowali radni?

przez JW
Odsłony: 1299

Minął rok, jak mieszkańcy wybrali nową Radę Miejską. Składa się ona z 21 radnych. Rada jest bardzo ważnym elementem władzy lokalnej. To ona decyduje, na co są wydawane gminne pieniądze.

Radni mogą też zgłaszać projekty uchwał i wnosić poprawki do uchwał przygotowanych przez burmistrza, mogą je przyjąć lub odrzucić.Ważnym uprawnieniem radnego jest składanie interpelacji i zapytań. Przy ich pomocy może on interweniować na rzecz mieszkańców. Jak wyglądała aktywność radnych w tej dziedzinie w ciągu ostatniego roku? Złożyli oni 166 (170 kilka było zbiorowych) interpelacji i zapytań. Najbardziej aktywni byli: Jacek Wanicki, który złożył ich 67 (39%), Szymon Biliński 34 (20%) i Adam Łabaza 16 (9%). Ta trójka złożyła ich blisko 70%. Dwunastu radnych złożyło od 1 do 9 interpelacji i zapytań. Sześciu radnych nie wykazało się w tej materii aktywnością. W jakich sprawach interweniowali radni, można się zapoznać na stronie Głuchołazy.pl. Opracowanie powstało na podstawie danych, które znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy.