Czy przedsiębiorcy zapłacą mniej za śmieci?

przez es
Odsłony: 1566

Komisja rolna Rady Miejskiej w Głuchołazach złożyła wniosek, by obniżyć przedsiębiorcom stawki za wywóz śmieci, gdyż ich zdaniem są zbyt wygórowane.

Sprawa trafiła do burmistrza, ale na razie nie doczekała się rozstrzygnięcia. Trwa rozpoznanie sytuacji i wymiana pism między głuchołaskim urzędem a EKOM-em i przedsiębiorstwami. Miejmy nadzieję, że sprawa nie zakończy się przelewaniem z pustego w próżne, a póki co mamy oficjalną odpowiedź burmistrza na wniosek dotyczący obniżenia stawek opłat:
W odniesieniu do kwestii związanej z obniżeniem maksymalnych stawek za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych informujemy, iż Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystąpił do wszystkich firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchołazy z pismem o podanie aktualnej kalkulacji kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Głuchołazy z nieruchomości niezamieszkałych z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje pojemników. W przypadku uzyskania odpowiedzi na ww. pismo, w której stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Głuchołazy z nieruchomości niezamieszkałych będą niższe niż obecnie obowiązujące górne stawki opłat, Burmistrz zaproponuje dostosowanie tych stawek do obowiązujących cen rynkowych, czyli ich obniżenie. Natomiast w przypadku, kiedy stawki opłat okażą się być na tym samym poziomie lub wyższe od obowiązujących górnych stawek opłat – nie będzie propozycji obniżenia stawek. Obniżenie stawki poniżej poziomu zaproponowanego przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, może spowodować sytuację, w której to przedsiębiorcy będą wypowiadali zawarte umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomościami niezamieszkałymi (działalnościami gospodarczymi) z terenu Gminy Głuchołazy. W wyniku tego Gmina będzie obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych z terenu tych nieruchomości niezamieszkałych (zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze zm.]) po cenie obowiązującej w ww. Uchwale Nr XXXV/342/21. Gmina rozlicza się z firmą wg stawek ustalonych w przetargu. Stawki użyte w uchwale Nr XXXV/342/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, są na poziomie stawek uzyskanych w przetargu. W związku, z czym obniżenie stawek w ww. Uchwale spowoduje sytuację, w której to konieczne będzie dopłacenie powstałej różnicy z budżetu Gminy, a co za tym idzie różnicę tą będą musieli pokryć mieszkańcy gminy (właścicieli nieruchomości zamieszkałych).
O dalszych ustaleniach będziemy informować.

Czytaj też: Blisko 900 000 złotych utopionych w śmieciach

Zobacz też: Jak obniżyć opłatę za śmieci?

Zobacz również: Czemu śmieci droższe?

Czytaj też: Mandaty na ulicy Parkowej?

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.