Burmistrz Głuchołaz w radzie społecznej ZOZ-u

przez es
Odsłony: 2612

Podczas ostatniej sesji powiatowej radni podjęli decyzję, by dodać do Rady Społecznej SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupszyńskiego. W efekcie ustalono następujący skład rady:

Damian Nowakowski – przewodniczący, wicestarosta nyski

Artur Kamiński – przedstawiciel wojewody

Edward Szupryczyński – burmistrz Głuchołaz

Bożena Lewińska – radna powiatowa

Grażyna Bortniczuk – radna powiatowa

Szymon Biliński – radny gminy Głuchołazy

Paweł Szymkowicz – radny powiatowy.

Przypomnijmy, że w świetle ustawy rada społeczna ZOZ-u to organ opiniodawczy dla samorządu będącego właścicielem ZOZ-u oraz doradczy wobec dyrektora ZOZ-u. Główne jej zadanie polega na wydawaniu opinii, np. w kwestii nagród dla pracowników ZOZ-u, zmian umowy z NFZ-em, zakupu sprzętu medycznego czy zmiany dyrektora ZOZ-u. Rada opiniuje też plany finansowe, kredyty, dotacje i podział zysków oraz wydaje opinie dotyczące planowanych inwestycji.