Ile kosztuje nas system gospodarowania odpadami komunalnymi?

przez JW
Odsłony: 1016
W 2019 roku na funkcjonowanie systemu wydano 3387643,90 zł.
Przeliczając to na każdego mieszkańca gminy wynosi to 142 zł. Dochody gminy pozyskane na ten cel to 3 251 872,15 zł. Nie pokryły one kosztów i różnica między dochodami a kosztami wyniosła – 242 580,80 zł. W 2018 roku gospodarowanie odpadami kosztowało gminę 3 524 543,08 zł.
Pieniądze na ten cel były wydawane na:
  • odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 2 864 027,97 zł
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 39 488,73 zł
  • obsługę administracyjną systemu 430 021,67 zł
  • edukację ekologiczną 13 495,74 zł
  • usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania 40 609,79 zł