Przedszkola i żłobki dalej zamknięte

przez JW
Odsłony: 2732

Na stronie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ukazała się informacja, w której Burmistrz informuje:

Po konsultacjach z dyrektorami przedszkoli i żłobków prowadzonych przez gminę, stowarzyszenia i podmioty prywatne, podjęto decyzje o dalszym zamknięciu tych placówek do 24 maja 2020r.

Powyższa decyzja wynika z braku precyzyjnych rozporządzeń określających sposób prowadzenia zająć opiekuńczych w okresie epidemii.

Opublikowane w tym zakresie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (link) oraz Ministra Zdrowia (link) budzą kontrowersje, są nieprecyzyjne i w ocenie podmiotów prowadzących przedszkola i żłobki, dyrektorów placówek i rodziców nie zapewniają bezpieczeństwa dzieciom i opiekunom.

Decyzja o dalszym zamknięciu został poprzedzona konsultacjami z rodzicami. Około 90% rodziców nie chce wysyłać swoich dzieci do przedszkola lub żłobka w obecnym czasie.

Jednocześnie przypominamy, że utrzymane zostały przez Rząd zasiłki opiekuńcze dla rodziców którzy nie mogą skorzystać z w/w form opieki nad dziećmi.

W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie, będziemy Państwa informować o dalszych decyzjach.