19 za absolutorium

przez es
Odsłony: 3399

19 radnych Rady Miejskiej w Głuchołazach zagłosowało za uchwałą

w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Radni podjęli taką decyzję po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, stanowiskiem gminnej komisji rewizyjnej oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu. Przeciwko udzieleniu absolutorium burmistrzowi był 1 radny i również 1 radny wstrzymał się od głosu.