Kontrola w OPS

przez JW
Odsłony: 271
Głuchołazy OPS
Głuchołazy OPS

W dniach 5-14 lutego 2024 roku przeprowadzono kompleksową kontrolę Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Głuchołazach.

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami. Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole.

Na podstawie kontroli stwierdzono kilka nieprawidłowości, w tym znaczące uchybienia w dwóch głównych obszarach:

  1. Brak spełnienia standardów dostępności dla osób z problemami w poruszaniu się: OPS w Głuchołazach nie spełnia standardów dostępności określonych w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Brak odpowiednich udogodnień i infrastruktury uniemożliwia swobodne korzystanie z usług ośrodka przez osoby mające problemy z poruszaniem się.

  2. Niewłaściwe warunki pracy pracowników socjalnych: Warunki pracy pracowników socjalnych w OPS nie zapewniają prawidłowej realizacji obowiązków określonych w art. 100 ust. 1 i art. 119 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Niewłaściwe warunki mogą negatywnie wpływać na efektywność i jakość świadczonej pomocy.

Kontrola wykazała, że te nieprawidłowości wymagają natychmiastowej uwagi i naprawy, aby zapewnić odpowiedni poziom usług dla mieszkańców oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach musi podjąć działania mające na celu poprawę dostępności oraz warunków pracy, aby sprostać standardom określonym w ustawach.

Zapraszamy do śledzenia naszego portalu, gdzie będziemy informować o dalszych krokach podejmowanych przez OPS w celu poprawy sytuacji.

Czytaj też: Czy były burmistrz powinien zasiadać w Komisji Skarg Wniosków i Petycji?

Zobacz też: Czy tak powinno wyglądać głosowanie w Budżecie Obywatelskim?

Zobacz również: Kulisy przyjęcia uchwały o podniesieniu diet radnym

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze

FB strona 

FB grupa Głuchołazy