Jak wypadła gmina Głuchołazy?

przez JW
Odsłony: 1110

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu bieżącego roku.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym od 16 do 18 czerwca 2020 r. przystąpiło 140 uczniów klas VIII szkół podstawowych naszej gminy.

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.

1)      języka polskiego,

2)      matematyki,

3)      języka obcego nowożytnego.

Raport przedstawia liczbę zdających oraz średni wynik procentowy w podziale na obszary administracyjne takie jak: województwa, powiaty i gminy.

Wyniki z języka polskiego dla województwo opolskiego wynosi 59,96%, dla powiatu nyskiego 58,19% i dla gminy Głuchołazy 52,91%.

Wyniki z matematyki dla województwo opolskiego wynosi 44,64%, dla powiatu nyskiego 42,18% i dla gminy Głuchołazy 38,17%.

Wynik z języka angielskiego dla województwo opolskiego wynosi 53,96%, dla powiatu nyskiego 52,17% i dla gminy Głuchołazy 47,03%.