Kosze pełne śmieci

przez es
Odsłony: 882

O częstsze opróżnianie koszy na śmieci na terenie Głuchołaz zaapelowała radna A. Szymkowicz.

Widok przepełnionych pojemników i rozsypanych odpadów, a ma to miejsce szczególnie przy ulicach wlotowych od strony Nysy i Prudnika, negatywnie wpływa na wizerunek miasta i razi szczególnie turystów. Niestety, jak wynika z odpowiedzi na interpelację, nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości opróżniania śmietników. Firma odprowadzająca odpady ma to robić 6 razy w tygodniu, a w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku zapłaci 1 tys. złotych za każdy dzień zwłoki.