A wiaty ciągle nie ma

przez es
Odsłony: 2064

Mieszkańcy Nowego Świętowa nadal czekają na postawienie wiaty przystankowej w ich miejscowości.

Małe zadanie, a jednak wymaga wiele czasu albo jak mówią niektórzy, musi nabrać mocy urzędowej. Starania o wybudowanie przystanku w Nowym Świętowie rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Wtedy to władze gminy wystąpiły z pismem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (oddziału w Opolu) o prawo do dysponowania terenem, na którym ma stanąć wiata. Choć minęło sporo czasu, chyba nadal nie zawarto stosownej umowy, bo zadania nie wykonano, a jedynie w grudniu 2018 roku zakupiono wiatę.

Sprawą zainteresował się radny Sz. Biliński, lecz w 2019 roku wskórał tylko tyle, iż dowiedział się, że stan prawny działki, na której ma być przystanek, nie został uregulowany. Otrzymał też zapewnienie, że kiedy to nastąpi, gmina niezwłocznie zamontuje wspomnianą wiatę. Niezwłocznie trwa już rok, więc radny skierował do władz gminy zapytanie, kiedy wreszcie w Nowym Świętowie stanie obiecany przystanek. A zima nadchodzi...