Głuchołazy przystanek autobusowy
Głuchołazy przystanek autobusowy
Ile kosztuje bezpłatna komunikacja w gminie Głuchołazy?
JW
Odsłony: 540

W Głuchołazach funkcjonuje już od kilku lat "darmowa komunikacja", ale czy na pewno jest ona całkowicie bezkosztowa? Dziś przyjrzymy się opłacie za tą usługę oraz porównamy ją z innymi wydatkami gminy, aby lepiej zrozumieć, ile naprawdę kosztuje nasza bezpłatna komunikacja.

W 2023 roku gmina Głuchołazy ogłosiła przetarg na świadczenie usług komunikacyjnych. W konkursie wzięły udział dwie firmy: jedna lokalna i druga z Katowic. Firmy te wyceniły swoje usługi na odpowiednio 1 471 492,26 zł oraz 1 344 750,69 zł. Gmina planowała wydać na ten cel 1 516 063,96 złoty. Jeśli zostanie wybrana tańsza oferta, to oznaczać będzie to wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji o 137 675,69 zł, o 11% w stosunku do poprzedniego roku.

Warto zwrócić uwagę, że w 2022 roku z budżetu gminy wydano na bezpłatną komunikację 1 207 075 zł, podczas gdy w 2019 roku było to zaledwie 581 978 zł. To ogromny wzrost o 625 097 zł w ciągu trzech lat, co stanowi aż 107% zwiększenie wydatków. W porównaniu do kosztów remontów dróg i mostów, gdzie w 2022 roku przeznaczono na ten cel 595 794 zł (w 2019 roku było to 576 589 zł), wydatki na drogi i mosty zwiększyły się jedynie o 19 205 zł, co stanowi 3,3% wzrostu.

Przeliczając koszty funkcjonowania naszej "darmowej komunikacji" na jednego mieszkańca gminy, w 2022 roku wyniosły one 53 zł. To oznacza, że wydaliśmy na nią dwa razy więcej środków niż na remonty dróg i mostów.

Wnioski są jasne: bezpłatna komunikacja w Głuchołazach nie jest całkowicie bezkosztowa. Koszty jej utrzymania znacznie wzrosły w ciągu ostatnich lat, co może wpłynąć na budżet gminy. Warto zastanowić się, czy istnieją sposoby na efektywne zarządzanie tymi wydatkami, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do komunikacji publicznej bez nadmiernego obciążenia finansowego.

Czytaj też: Czesi chcą inwestować w kolej

Zobacz też: Przebudowa drogi krajowej 40 nabiera tempa w Głuchołazach!

Zobacz również: Majątek włodarzy gminy Głuchołazy

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy Urząd Miejski
Głuchołazy Urząd Miejski
Zamożność miast a jakość życia mieszkańców przykład Głuchołaz
JW
Odsłony: 210

W ostatniej publikacji prestiżowego czasopisma „Wspólnota”, przedstawiono wyniki rankingu zamożności samorządów w Polsce za rok 2022. Analiza ta rzuca światło na finansową kondycję miast i miasteczek w kraju, kładąc nacisk na samodzielnie generowane dochody i otrzymywane subwencje, przy jednoczesnym pominięciu dotacji celowych, które mogą wpłynąć na wyniki w sposób niemiarodajny.

W rankingu, który zawiera aż 631 samorządów dla kategorii polskich miasteczek, miejscowość Głuchołazy znalazła się na 555. miejscu. Nie jest to bez wątpienia pożądany wynik. Niestety, Głuchołazy znalazły się na trzecim miejscu od końca w swojej grupie podobnych pod względem rozmiaru miast na Opolszczyźnie. Wśród miast województwa opolskiego, tylko Zdzieszowice (575. miejsce) oraz Ozimek (566. miejsce) uzyskały gorsze lokaty niż Głuchołazy.

Istotnym kryterium oceny była zamożność miast, mierzona dochodem przypadającym na jednego mieszkańca. W przypadku Głuchołaz wynosi on jedynie 3869,03 złotych. W porównaniu do tego, dochód na jednego mieszkańca w Gogolinie wynosi 6353,87 złotych, co daje jasny obraz dysproporcji.

Podczas gdy Łeba z województwa pomorskiego uzyskała najlepszy wynik wśród polskich miasteczek, z dochodem wynoszącym 22946,10 złotych na osobę, najgorzej wypadło miasteczko Pieszyce z województwa dolnośląskiego, gdzie dochód na mieszkańca wynosi zaledwie 3295,50 złotych

Nie da się ukryć, że dochody gminy mają znaczny wpływ na jakość życia jej mieszkańców. Przeliczając dochody na jednego mieszkańca, można zrozumieć, jak istotne są dla dostępu do usług, infrastruktury i innych elementów wpływających na codzienne życie. Biorąc przykład Głuchołaz, gdyby osiągnęły dochód na osobę taki jak Gogolin, budżet gminy mógłby być bogatszy o dodatkowe 56 milionów złotych. A gdyby ich dochody były porównywalne do tych w Łebie, kwota ta wzrosłaby dodatkowo aż o 434 miliony złotych.

Niskie dochody budżetowe gminy, jak w przypadku Głuchołaz, mają niestety negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców w wielu obszarach. Brak środków może prowadzić do ograniczonej możliwości inwestowania w usługi publiczne, infrastrukturę oraz inne ważne elementy życia społeczności lokalnej. Dlatego też wyniki tego rankingu stanowią ważny impuls do refleksji i działania dla samorządów, mających na celu poprawę jakości życia swoich mieszkańców poprzez zrównoważone zarządzanie finansami i rozwój lokalnej infrastruktury.

Wyniki rankingu zamożności samorządów w Polsce pokazują, że Głuchołazy mają problemy z finansowaniem swojego funkcjonowania. Niska pozycja w rankingu wynika z wielu czynników, w tym niewystarczającej efektywności zarządzania finansami i niekorzystnej struktury gospodarki lokalnej.

Skutki niskiej zamożności dla mieszkańców Głuchołaz są poważne. Mieszkańcy mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, infrastruktura miasta jest w niezadowalającym stanie, a rozwój gospodarczy jest utrudniony.

Władze Głuchołaz powinny podjąć zdecydowane działania mające na celu poprawę zamożności miasta. Działania te powinny być kompleksowe i obejmować zarówno poprawę efektywności zarządzania finansami, jak i rozwój gospodarczy miasta.

Czytaj też: Władzom Głuchołaz marzą się kajaki

Zobacz też: Przebudowa drogi krajowej 40 nabiera tempa w Głuchołazach!

Zobacz również: Bratobójca aresztowany

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube