Arboretum i zielnik tylko na tablicy

przez es
Odsłony: 2379

Radny J. Wojnarowski wystąpił do władz gminy z wnioskiem, by usunąć tablice informacyjne,

które wskazują, gdzie znajduje się głuchołaski zielnik oraz arboretum. Drogowskazy zamontowano przy ulicy Andersa w Głuchołazach, ale zdaniem radnego są zbędne, bo stan wspomnianych zielonych terenów jest opłakany i dawno już przestały być atrakcją turystyczną. Niestety, zaniedbany zielnik i arboretum, choć źle świadczą o swoim gospodarzu, czyli naszej gminie, nadal będą oznakowane. Wniosek radnego został odrzucony.