Gmina Głuchołazy wymiera

przez JW
Odsłony: 2802

Urząd Statystyczny po raz kolejny opublikował alarmujące dane, które nie wróżą naszej gminie dobrej przyszłości. Jest nas coraz mniej. Przyrost naturalny jest ujemny.

Dane są zatrważające: w 2019 roku urodziło się w gminie Głuchołazy 189 osób, a zmarły 304 osoby. To oznacza, że różnica między liczbą urodzonych a liczbą zmarłych wyniosła -115. W  mieście Głuchołazy w 2019 roku urodziło się 108 osób, a zmarło 180. To oznacza, że różnica między liczbą urodzonych a liczbą zmarłych wyniosła -72. Podobne złe tendencje występują na obszarach wiejskich naszej gminy. Tutaj liczba urodzonych w 2019 roku to 81 osoby w tym samym czasie umiera 124 osób. Różnica między urodzeniami a zgonami wyniosła -43.

Przyrost naturalny ( czyli różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów) przeliczony na 1000 mieszkańców to współczynnik przyrostu naturalnego.

Nasza gmina w 2019 roku odnotowała przyrost naturalny ujemny przeliczany na 1000 mieszkańców (- 4,85) w tym samym roku dla całego kraju wynosił on (-0,91). Współczynnik ten jest u nas ponad pięć razy mniejszy niż jest on w kraju.

Z tendencjami demograficznymi nie ma żartów, bowiem rodzą one konsekwencje ekonomiczne. Mogą bowiem wpływać na  zmniejszenie się dochodów budżetów gmin. To zaś może skutkować mniejszym zaspakajaniem potrzeb mieszkańców. Niski przyrost naturalny prowadzi też do katastrofy systemu emerytalnego i systemu opieki zdrowotnej, osłabia rynek pracy. Jego skutków obawiają się ekonomiści, lekarze, pracodawcy, nauczyciele...