Palma wielkanocna w Biskupowie kto jej dorówna?

przez Artykuł nadesłany
Odsłony: 1535
Palma z Biskupowa
Palma z Biskupowa

Ta piękna i wysoka palma stoi w Biskupowie, blisko skrzyżowania drogi głównej

z drogą prowadzącą do klasztoru oo. benedyktynów. Jest symbolem Niedzieli Palmowej i zbliżającej się Wielkanocy. Nawiązuje do przyjazdu Jezusa do Jerozolimy, ale jest specyficznie polska, kolorowa, z naturalnych i sztucznych elementów. 

Jezus z uczniami przybył do Jerozolimy już w niedzielę, na kilka dni przed świętem Paschy. Dla Izraelitów niedziela była zwykłym dniem tygodnia, pierwszym dniem po szabacie. Przyjechał do miasta na osiołku, jako zapowiadany przez proroków Król Pokoju: „Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku…” (Mt 21, 5). 

Osiołek symbolizował czas pokoju, kiedy bezpiecznie można było podróżować, pomyślnie załatwiać sprawy i cieszyć się owocami pracy. K zaś był znakiem wojny i okupacji. Mieszkańcy Jerozolimy właściwie odczytali ten symbol, o czym świadczy entuzjastyczne powitanie Jezusa – Króla Pokoju: „Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę” (Mt 21, 8). Nieustannie wznosiły się okrzyki Hosanna, co znaczy „Wybaw nas”. 

Wtedy wszystko było konieczne i ważne – osiołek, rzucane gałązki palmy i Hosanna. Ewangelista Mateusz dokładnie to opisał. Dziś także małe gesty i działania wynikające z wiary są istotne, zwłaszcza w przestrzeni naszej codzienności, tak jak ta piękna palma. 

                                                                                                                                     RW