Głuchołazy
Głuchołazy
Odpowiedź Urzędu na interwencję radnego Wanickiego
JW
Odsłony: 12

Radny Jacek Wanicki interweniuje w sprawie nielegalnego składowiska odpadów na terenie dawnej cegielni w  Konradowie. Jaką odpowiedź otrzymał:

W odpowiedzi na zapytanie radnego Pana Jacka Wanickiego informuję, co następuje. Burmistrz Głuchołaz decyzją z dnia 16 sierpnia 2017 r. znak: RR.6232.03.2016/2017.MSe zobowiązał …….. Sp. z o.. z siedzibą w ……….. do usunięcia zgromadzonych na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 572/1 położonej w Konradowie odpadów o kodzie: 19 12 12, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 16 01 03 w ilości szacunkowej ok. 600 ton, wskazując termin wykonania ww. obowiązku. W związku z niewywiązaniem się w terminie z obowiązku wynikającego z ww. decyzji tut. organ podjął działania mające na celu  przymuszenie ……… Sp. z o.o. do usunięcia zgromadzonych odpadów. W dniu 16 sierpnia 2018 roku tut. organ wystawił tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w wysokości 50 tyś złotych w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji Burmistrza Głuchołaz. Postanowienie Burmistrza Głuchołaz o nałożeniu grzywny, po wniesieniu zażalenia przez ……….. Sp. z o.o., zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.

W ocenie organu odwoławczego wymierzona grzywna jest zbyt dolegliwym środkiem egzekucji administracyjnej.  Od ponownych postanowień wydawanych przez tut. organ o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia spółki do wykonania obowiązku usunięcia odpadów z działki 572/1, obręb Konradów …….. Sp. z o.o. również wniosła zażalenie do SKO w Opolu argumentując, że w obecnej sytuacji finansowej spółki nałożona grzywna jest zbyt dotkliwym środkiem egzekucji.

Ponadto informujemy, że na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne dotyczące nałożenia grzywny w celu przymuszenia spółki do wywiązania się z obowiązku usunięcia odpadów nagromadzonych na działce nr 572/1 położonej w Konradowie. Na podstawie szacunkowych danych ustalano, że koszt usunięcia odpadów może kształtować się w wysokości ok. 1 mln złotych.

Gmina Głuchołazy na chwilę obecną nie rozważa możliwości usunięcia odpadów zgromadzonych na ww. działce w ramach wykonania zastępczego. Ww. decyzja podyktowana jest brakiem możliwości pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na pokrycie kosztów usunięcia odpadów gromadzonych na działkach prywatnych, a nie chcemy aby mieszkańcy naszej gminy ponieśli koszty uprzątnięcia prywatnej nieruchomości.

Czytaj też: Zaleganie z uregulowaniem należności czynszowych

Zobacz też: Kto głosował za zaciągnięciem kredytu?

Zobacz również: Wspólna wygrana społeczności: Muszla Leśna znów otwarta dla wszystkich!

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy
Głuchołazy
Zaleganie z uregulowaniem należności czynszowych
JW
Odsłony: 53

Czy wiesz, ile zaległości z czynszów miała Gmina Głuchołazy na koniec zeszłego roku?

6 258 818,87 złotych! To dużo pieniędzy, które mogą być potrzebne do ważnych rzeczy dla gminy. Zaległości mogą naprawdę przeszkadzać w jej działaniu. Warto się nimi zająć, żeby gmina mogła działać sprawnie.

A przypomnijmy sobie, że wcześniej już rozmawialiśmy o zaległościach z podatków dla gminy. Na koniec 2023 roku było ich aż 6 378 432,57 złotych. To sporo pieniędzy, które gmina potrzebuje do różnych rzeczy. Ważne, żeby wszyscy płacili podatki na czas, bo to pomaga gminie rozwijać się i oferować dobre usługi dla mieszkańców.

Czytaj też: Czy władze gminy przygotowały się do przebudowy drogi krajowej w Głuchołazach?

Zobacz też: Przemysław Kanarski – nowa twarz w wyborach na burmistrza Głuchołaz

Zobacz również: Zaległości podatkowe w gminie Głuchołazy sięgają milionów!

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Głuchołazy
Przemysław Kanarski kandydat na Burmistrza Głuchołaz
Artykuł nadesłany
Odsłony: 90

Przemysław Kanarski, 38-letni kandydat na stanowisko burmistrza Głuchołaz, jest doświadczonym liderem mieszkającym od urodzenia w gminie Głuchołazy. Przez 8 lat pracował jako wice-dyrektor w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie, gdzie zarządzał Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym i Socjoterapii. Jego więź z Głuchołazami sięga lat dzieciństwa, co pozwala mu na szeroki wgląd w problemy zarówno miejskie, jak i wiejskie części gminy. Kanarski, magister resocjalizacji z Uniwersytetu Opolskiego i absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania biznesem, posiada solidne podstawy edukacyjne do pełnienia roli burmistrza.

Jako prezes fundacji aktywnie uczestniczy w projektach społecznych i sportowych województwa opolskiego, zdobywając praktyczną wiedzę o potrzebach samorządu i mieszkańców. Kandydat prowadzi również kawiarnie. Doświadczenie biznesowe uzupełnia jego umiejętności zarządzania, co czyni go silnym kandydatem na stanowisko burmistrza.

Kanarski zadeklarował gotowość do udziału w debacie z innymi kandydatami na burmistrza Głuchołaz. Jego doświadczenie zawodowe, zaangażowanie społeczne i troska o lokalną społeczność stanowią solidne fundamenty dla ewentualnej kadencji na tym stanowisku.

Zapraszam do zapoznania się z programem wyborczym Przemysława Kanarskiego, dostępnym pod adresem www.przemyslawkanarski.pl

 

Głuchołazy wypadek
Głuchołazy wypadek
Zdarzenie drogowe w Głuchołazach
JW
Odsłony: 142

W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, ulica Szopena w Głuchołazach stała się miejscem zdarzenia drogowego, które skłoniło do interwencji strażaków, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Szczegóły dotyczące przyczyn i okoliczności tego incydentu pozostają obecnie przedmiotem ustaleń prowadzonych przez policję.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmienne warunki atmosferyczne.

Czytaj też: 23-latek z Głuchołaz: Niebezpieczna zabawa z tablicami rejestracyjnymi

Zobacz też: Pożar w Burgrabicach

Zobacz również: 88-latka oszukana - jak uniknąć pułapek?

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube

Udane poszukiwania i szczęśliwe zakończenie
JW
Odsłony: 165

W dniu 8 lutego, około godziny 17:30, Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie odebrało zgłoszenie od kobiety, która zagubiła się w rejonie Góry Chrobrego w Głuchołazach. W odpowiedzi na to wezwanie, podjęto natychmiastowe działania ratunkowe.

Na miejsce zdarzenia zostały skierowane patrole Policji oraz zastępy Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Głuchołazach, włączając w to Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego „Głuchołazy”. Dodatkowo zaangażowano ochotników z Jarnołtówka, wyposażonych w quad, w celu wsparcia operacji poszukiwawczej.

Po intensywnych poszukiwaniach, udało się odnaleźć kobietę w wieku 60 lat. Na szczęście, była w dobrym stanie zdrowia, nie wymagając żadnej interwencji medycznej. Natychmiast została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Dziękujemy za profesjonalizm oraz zaangażowanie wszystkich służb i ochotników, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia akcji ratunkowej. (foto: arch.)

Czytaj też: 23-latek z Głuchołaz: Niebezpieczna zabawa z tablicami rejestracyjnymi

Zobacz też: Pożar w Burgrabicach

Zobacz również: 88-latka oszukana - jak uniknąć pułapek?

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

FB strona 

FB grupa Głuchołazy

Głuchołazy na YouTube